Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Kyrön Takomo, Helin Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppani –rekisterin rekisteriseloste Laadittu 24.5.2018

1. Rekisterin nimi
Kyrön Takomo, Helin Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kyrön Takomo, Helin Oy
Kyröntie 42
21800 Kyrö
puh. 0400-534827
y-tunnus 0212988-7

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Jukka Helin/toimitusjohtaja
puh. 0400-534827
jukka(at)kyrontakomo-helin.fi

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, yhteystiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, asiakasnumero, tehtävänimike, toimitus- ja laskutustiedot sekä tilattuihin tuotteisiisn
ja palveluihin liittyvät tiedot.

5. Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus
Reksiteriin tallennettavia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, yhteistyön
ylläpitoon ja muuhun rekisterin pitäjän liiketoiminnalle oleellisen tiedon keräämiseen.
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa. Tietolähteenä
ovat asiakkaan tarjousta pyytäessä tai tilausta tehdessä antamat tiedot. Tiedot saadaan
henkilökohtaisesti, puhelimitse tai verkkolomakkeen kautta.

7. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

8. Rekisterin tietojen käsittelijät
Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät Kyrön Takomo, Helin Oy:n työntekijät ja käyttämämme
tilitoimiston työntekijät.

9. Rekisterin tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kyrön Takomo, Helin Oy:n ulkopuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja vaatia virheellisen/puutteellisen tiedon
oikaisua. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tiedon poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka
jälkeen joko poistamme tiedon tai ilmoitamme lakisääteisen syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Em. pyynnöt osoitteeseen mariannat(at)kyrontakomo-helin.fi